Top banner
SUBSCRIBE

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ЦЕНИ+
2. ПОРЪЧКИ+
3. ПЛАЩАНИЯ+
4. СРОКОВЕ ЗА ПЕЧАТ И ИЗРАБОТКА+
5. СРОКОВЕ ЗА ВНОС+
6. ДОСТАВКА+
7. ОТКЛОНЕНИЯ+
8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ+
9. ОТГОВОРНОСТИ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ+
10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ+
11. АВТОРСКО ПРАВО+


 Copyright © AV Desing Group. All right reserved.